Personvern

You are here:

Denne informasjonen om personvern beskriver hvordan Hypermat Charlottenberg AB, organisasjonsnummer 556925-7966, Morastgatan 1, 673 92 Charlottenberg, “vi” eller “oss”, samler inn, bruker, deler og lagrer personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning GDPR (EU 2016/679).

ANSVAR FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Hypermat Charlottenberg AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som selskapet samler inn, og er ansvarlig for dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser.

DE PERSONOPPLYSNINGENE VI SAMLER INN

Vi kan samle inn ulike typer personopplysninger om deg i forbindelse med at du foretar forhåndsbestillinger, gjør en reservasjon, betaler fakturaer, besøker våre nettsider, besøker våre profiler på sosiale medier, bruker vår mobile applikasjon, sender oss e-post, abonnerer på våre nyhetsbrev, deltar i konkurranser vi arrangerer, deltar på arrangementer vi holder, deltar i våre kundeundersøkelser eller lignende.

BEHANDLING OG LAGRING AV DINE OPPLYSNINGER

De opplysningene vi samler inn fra deg, lagres i land som er godkjent i henhold til GDPR. Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil vi iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og vil også overholde de nødvendige tiltakene for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

TILGANG TIL DINE OPPLYSNINGER

Vi kan gi ut personopplysninger til tredjeparter, som tjenesteleverandører. Tredjeparter som vi deler informasjon med, kan kun bruke informasjonen til formål med markedsføring og forbedring av tjenestene og produktene vi tilbyr. Personopplysninger kan også bli delt av oss hvis det er nødvendig for å oppfylle gjeldende juridiske krav eller krav fra myndigheter, eller for å ivareta våre juridiske interesser.

Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjeparter.

BESKYTTELSE AV DINE OPPLYSNINGER

Vi legger stor vekt på sikker behandling av dine opplysninger. Vi bruker passende fysiske, tekniske og administrative prosesser og prosedyrer for å håndtere de opplysningene vi samler inn. Særlig oppmerksomhet blir viet informasjonssikkerhet for å forebygge, forhindre og oppdage spredning av data til uvedkommende eller tap. Tilgang til personopplysninger er bare gitt til de som trenger det for sitt arbeid. Behandling av data loggføres og kontrolleres systematisk.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER

Vi baserer behandlingen av personopplysninger på flere juridiske grunnlag, som beskrives i separate avsnitt nedenfor.

TILGANG TIL DINE OPPLYSNINGER

Du har rett til å be om en registerutskrift som viser hvordan vi behandler dine personopplysninger. Dette er gratis én gang per år. Registerutskriften sendes til deg innen 1 måned etter mottatt forespørsel.

DATAPORTABILITET

Under visse forutsetninger har du rett til å få ut og overføre personopplysninger du har gitt oss i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format til en annen ansvarlig for personopplysninger.

SLETTING: Vi er ansvarlige for at opplysningene vi behandler om deg er korrekte. Hvis du oppdager at opplysningene dine er feil, ufullstendige, irrelevante eller samlet inn ulovlig, kan du be om at de rettes eller slettes.

Vi kan imidlertid ikke slette opplysningene dine hvis det foreligger et lovpålagt krav om lagring, som for eksempel regler om regnskapsføring, eller når det er andre legitime grunner til å beholde opplysningene, for eksempel ubetalte gjeld eller når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

BEGRENSNING AV BEHANDLING

Generelt har du alltid rett til å protestere mot behandling basert på en interesseavveining eller samtykke. Du kan når som helst protestere mot at opplysningene brukes til markedsføringsformål.

UTØVELSE AV DINE RETTIGHETER

Vi tar personvern på alvor og behandler derfor dine henvendelser angående dine rettigheter som nevnt ovenfor. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig måte, ber vi deg kontakte oss umiddelbart.

Telefon: 0571-509 800 E-postadresse: info@hypermat.se Postadresse: Hypermat Charlottenberg, Morastgatan 1, 673 92 Charlottenberg

Du har også rett til å klage til Datainspektionen, som er tilsynsmyndigheten ansvarlig for å overvåke anvendelsen av personvernforordningen.

OPPDATERINGER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan komme til å oppdatere denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på hypermat.se, hvor vi vil informere deg om eventuelle vesentlige endringer i personvernerklæringen.

Vi lover – uansett hvor du bor, er det verdt en tur til Hypermat.

En ekte gullgruve for deg som elsker god mat til riktig pris.

KUNDESERVICE: 0571-509 800 Hypermat Charlottenberg AB Morastgatan 1 673 92 Charlottenberg

+46 (0) 571-509 800

info@hypermat.se

Åpent alle dager 08 – 22

VELKOMMEN TIL NORDENS STØRSTE MATBUTIKK!